Zen na Litwie - dzielni Litwini robią swoje
 Oceń wpis
   

Zen na Litwie - dzielni Litwini robią swoje

Laiškai iš Gaiviojo Rytmečio šalies (I dalis)

   

Esu piligrimas. Piligrimas ir į save, ir iš savęs. Piligrimas gali b$3;ti suprantamas kaip svetimšalis arba keliautojas, kuris aplanko tam tikras sakralines vietas... priklausomai nuo savo tikėjimo. Mano kelionė į Gaiviojo Rytmečio šalį prasidėjo 1990 m., kuomet į Vilni%1; atvyko budist%1; Mokytojas ir „pasiėmė mane“.

Nuo tos akimirkos pradėjau domėtis ta šalimi, iš kurios zen mokymas pasiekė Lietuvą. Ir tik po devyneri%1; met%1; fiziškai pats išsirengiau į Seulą Hwa Gye Sa šventyklą, kur priėmiau įžadus ir pagaliau tapau budist%1; vienuoliu. Apie savo dvasinius išgyvenimus tikiuosi parašyti knygą, o čia tai tik mano kukl$3;s užrašai apie keliones, žmones, įvykius.

Ten, kur šiuo metu esu

Korėja – šalis, patyrusi labai daug vargo, ir tik paskutiniuosius 20 met%1; gyvenimas joje pradėjo gerėti. Azijietiško darbštumo ir atsidavimo dėka ekonomika išaugo iki tiek, jog šalis tapo viena turtingiausi%1; pasaulyje.

Jos geografinė padėtis tokia, kad nėra joki%1; galimybi%1; sėsti į automobilį ir keliauti po kaimynines šalis. Sausumos kelias neegzistuoja. Iš šiaurės „kaimyniška“ Šiaurės Korėja, o iš vis%1; kit%1; pusi%1; - vanduo. Daugelis korėjieči%1; nėra kur nors išvykę svetur ir užsieniečiai, kuriuos mato vietiniai – daugiausia amerikieči%1; kareiviai.

Daug kart%1; Korėja buvo okupuota japon%1;. Bet mane labiausiai domino ne istorija ar šalies perspektyvos. Atvykau įgyti tam tikro mokymo. O pirmiausia - pažinti save. Rytuose išminčiai niekados neperduoda tiesiogiai išminties. Juo labiau užsieniečiams. Ir mano Mokytojas, zen meistras Seung Sahnas savo laiku už tai buvo labai kritikuojamas.

Pusė korėjieči%1;, sugebanči%1; kažkuo tikėti – netiki, o kitos dalies pusė tiki į Kristaus mokymą, o kita - į Budos. Visgi, kad į ką betikėt%1; korėjietis, pirmiausia visada bus korėjietis, o tik po to kam nors atsidavęs...

Kadangi šiuo metu esu vienuolis, tai mano pareiga susitikinėti su zen vienuoliais, kartu praktikuoti, bendrauti ir taip pažinti budistinę kult$3;rą. Zen pirmiausiai pasklido po pasaulį iš Japonijos. Tai japoniškas žodis. Korėjietiškai tai b$3;t%1; – son.

Šioje šalyje t$3;kstančiai veikianči%1; budistini%1; šventykl%1;, suręst%1; vaizdingose kalnuotose vietose, prie upi%1; ir ežer%1;. Moter%1; ir vyr%1; vienuolynai visuomet atskiri. Dauguma vienuoli%1; nekalba angliškai.

Budistinio mokymo esmė – meditacija. Žiemą ir vasarą trims mėnesiams visoje šalyje uždaromos nuo pasaulieči%1; šventyklos ir sėdima. Yra ir tokios šventyklos, kuriose gali sėdėti ir tik pasauliečiai, priži$3;rimi vienuoli%1;.

Tai, kad vienuolis aukštai kalnuose užsidaro nuo gyvenimo keliolikai met%1; ir atsiduoda meditacijai – normalus reiškinys. Pirmas kartas, kuomet aš atsisėdau ant meditacinės pagalvėlės tikroje korėjietiškoje šventykloje, buvo du t$3;kstant%1;j%1; spalio penkioliktąją He In Sa zen centre. Tai buvo didžiulis pasiekimas mano gyvenime.

Ne kiekvienam lemta papulti ten, kur medituoja vienuoliai. Ši vieta visuomet yra apsaugota nuo „blogos energijos“, o svetimšaliai – „bloga energija“, nes gali suardyti ten vyraujančią praktikos harmoniją. Pirmas įsp$3;dis po keli%1; valand%1; sėdėjimo – neišpasakyta tyla. Tyla visame kame. Ir viduje, ir išorėje.

Mane visada domino tyla viduje. Kaip Paulius Normantas yra pasakęs: „Kai pradedu jausti vėją viduje, žinau, esu namuose. Ir nesvarbu, kur aš b$3;čiau, kokioje geografinėje zonoje“. O manyje tyla. Ilga, ilga, ilga tyla, kurioje nėra joki%1; minči%1;, nes jau pats mąstymo egzistavimo faktas b$3;t%1; didžiausias akibrokštas.

Po keli%1; dien%1; aš paklausiau Mokytojo, kas tai, kuomet aš patyriau tą fizinę tylą. Jis atsakė: „Tuomet patyrei, dabar klausdamas - praradai“. Tad pirma patirtis ir liks pirma... Tuomet supratau, kodėl vietiniai taip saugo savo meditacijos vietas, kodėl jos aukštai kalnuose paslėptose olose, kažkokiose meistr%1; iš akmens ir rast%1; suręstose šventyklėlėse.

Ilgai korėjiečiai niekaip negalėjo suprasti, kad vakariečiai sugeba sėdėti sukryžiavę kojas, ir dar lotoso ar pusiau lotoso pozicijoje. Tačiau mes galime ir ne blogiau už vietinius. Tai įrodė mano patirtis. Visos užsibrėžtos ribos gl$3;di m$3;s%1; sąmonėje.

Dauguma vakarieči%1; – vienuoliai iš Amerikos, Europos. Gyvenantys čia ne vienerius metus, apkeliavę daugybę šventykl%1;. metai po met%1; vis labiau ir labiau pažindamas šią meditacinę tradiciją, pradėjau po truputį ir save pažinti. Suvokti tą melą, kurį laikiau už gryną pinigą. Kur buvau savo paties atvaizdo pajacas.

Kuomet Japonija okupavo Korėją, kiek galėdama stengėsi sujaponinti vietinį budizmą, pakeisti pagal savo kurpali%1;. Tai labai skausmingai atsiliepė šios šalies dvasinei praktikai. Pirmiausia stengėsi jėga apvezdinti vienuolius. Tie vienuoliai, kurie laikėsi celibato, turėjo slapstytis kalnuose, maskuotis po paprastais r$3;bais. Tačiau tai daugiau valdžios ir dvasini%1; lyderi%1; santykis.

Japonija visą laiką buvo sukarinta valstybė ir savo vidumi tokia išliko iki m$3;s%1; dien%1;. Šiuo metu Japonijoje vėl jaučiamas nacionalizmo pakilimas. Korėja arti Kinijos ir šios ne itin karingos valstybės dėl savo vidini%1; nesutarim%1; niekaip negalėjo susivienyti kovai prieš grobikus.

Korėja – ypač siekianti mokslo šalis. Ir religija, ir šamanizmas yra vieni stipriausi%1; šiame regione. Mokytis tao, budizmo, šamanizmo pl$3;sta žmonės ir iš Kinijos, nes ten situacija nėra labai palanki šiai dirvai.

Korėjiečiai laisvi, atsipalaidavę, nepriklausomi žmonės. Šventyklose nėra labai griežtos tvarkos. Jei nusikaltai vienoje, tai kitoje visai į tai nekreipdami dėmesio gali tave priglausti. Bendravimas paremtas širdimi, emocijomis, atvirumu.

Azijos žmonės ir iš judesio gali atskirti, kokią mintį tu turi galvoje. Labai vertinamas nuolankumas. Galite įsivaizduoti keliu riedantį Hyundai firmos limuziną, kurio vertė apie 60 000 doleri%1;. Per kelią tipena senutė, kuri tikrai nesuspės pereiti, kol degs raudona šviesa. Vairuotojas sustoja. Ir ne tik laukia, bet pats išlipęs jai padeda pereiti gatvę. Tai dažnas atvejis, ir tai man teko matyti.

Ar kitas atvejis. Stovime stotelėje keturiese. Vakaras, šaltoka. Vienas seniokas nupėdina iki karšt%1; pyragėli%1; pardavėjos ir nuperka keturis, visiems po vieną. O man - special%1; vegetarišką, su trint%1; pup%1; įdaru... Visi lyg niekur nieko padėkoja ir puola valgyti.

Didelė pagarba vyresnio amžiaus žmonėms. Ir pats bendravimas paremtas amžiaus skirtumu. Dvi susitikusios merginos pirmiausiai sužino, koks yra j%1; amžiaus skirtumas ir tik po to, viena tapusi vyresne, kita jaunesne, dėsto savo reikalus. Net kalba naudojama skirtinga.

Visa tai išlikę nuo Konfucijaus mokymo, kuris šalyje buvo labai stiprus. Ir šiomis dienomis tai pagrindinis bendravimo, elgsenos ir etikos kodeksas. Bet, kaip minėjau ankščiau, korėjiečiai tikrai laisvi žmonės. Matyt dėl to, kad šalis ilgą laiką buvo okupuota ir jos gyventojai turėjo tik klausyti komand%1; ir jas vykdyti, gyventi griežtai nustatytomis taisyklėmis. Pažeisti bet kokią taisyklę tapo tam tikra laisvės išraiškos forma.

Tas išliko ir iki ši%1; dien%1;. Jei parašyta, kad ten ir ten vaikščioti draudžiama (tarkime, yra draustinis ar nacionalinio parko saugoma teritorija ) tai b$3;tinai patrauks ten, kur negalima. Neretai mes pajuokaujame, jei nori, kad korėjietis kažko nedaryt%1;, parašyk, kad daryt%1;...

Sėdime mes vieną vasaros vakarą aukštai ant kalno virš$3;nės, ant didelės uolos. Po mumis miškai, kalnai, miškai. Regi gal kokius 10 km. į priekį. Net vandenyną matai. Taip mums medituojant aukštai praskrenda taoistas, mosikuodamas savo ilgomis rankovėmis, ant tigro kalno apačioje kvadodama prašuoliuoja pusnuogė šamanė.

“Visa kaip viena šeima. Išlenda mažas gyv$3;nėlis su elnio ragais, akmuo pradeda verkti… visai kaip namie…” Šia scena iš paveikslo ir užbaigiu trumpą savo eskizą iš Korėjos.

Bo Haeng (Kęstutis Marčiulynas)

http://gyvenimas.delfi.lt/leisure/article.php?id=19821195

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Lietuvos Kvan Um dzeno mokyklos metraštis

[Publikuojama parengtinė metraščio versija. Dar dėsime iliustracijas, tikslinsime. Galutinę metraščio iki 2009 met%1; versiją tikimės pateikti iki 2009 liepos pabaigos (tada nebeliks šio prierašo).]

Dzeno meistro Seung Sahno mokymas Lietuvą pasiekė 1990 m. lapkritį. Pirmoji paskaita įvyko Kaune, Maironio muziejuje. Ją vedė Pawel Karpowicz. Po paskaitos vyko 30 min meditacija.

1991 sausio 8 d. (Tomo kvietimu) atvyko DSSN mokinys, dharmos meistras Do Am Sunimas. Buvo paskaita ir 3 dien%1; YMJJ.

1991 m. sausio mėn. 10 dieną įvyko pirmoji 5 įžad%1; priėmimo ceremonija Lietuvoje. Joje 5 įžadus priėmė apie 40 asmen%1;. Tarp j%1; buvo ir patys pirmieji Lietuvos Kwan Um dzeno sanghos nariai (čia ir b$3;simas dzeno vienuolis Bo Haeng SN). Įžad%1; mokytojas buvo dharmos meistras Do Am SN JDPS. Tuo metu dzeno populiarinimo Lietuvoje iniciatyva priklausė grupei kaunieči%1;, todėl daugelis paskait%1; ir pratyb%1; vyko Kaune.

1991 sausis. Po atsiskyrimo Kaune buvo organizuojamas Do Am SN JDPS mokymo vizitas į Vilni%1;. Tačiau mokymo vizitas, žinom%1; Lietuvos istorini%1; įvyki%1; kontekste, virto budėjimu Vilniuje prie parlamento. Pasakojama, kad Do Am Su Nimas su Lenkijos vėliava stovėjo prie parlamento per visus sausio įvykius.

1991 balandžio mėn. įregistruojama Kauno Kvan Um dzeno bendruomenė.

1991 kovas. Kaune, Donelaičio g. (Raidės (?) spaustuvės salėje) paskaita ir atsiskyrimas su Do Am SN JDPS. Atsiskyrime dalyvavo apie 60-70 asmen%1;. Įžad%1; ceremonija. Pirmieji du mokiniai su 10 įžad%1; (tarp j%1; (tada b$3;simas) vienuolis Kęstutis Marčiulynas) Grupė asmen%1; priėmė 5 įžadus.

dae soen sa nimas vilniuje 1991

1991m. gegužės mėnesį, keliaudamas po Europą, į Vilni%1; su grupe savo mokini%1;, Do Am SN r$3;pesčiu, atvyko dzeno meistras Seung Sahnas. Jį lydėjo Su Bong SSN (tada dar JDPSN), Wu Bong SS (tada dar JDPSN), Mu Sang SN, Do Am SN JDPS, Dorota Kržyžanowska HJN (dabar Myong Oh SN JDPS) ir dar keli asmenys. Tuometiniuose Profsąjung%1; kult$3;ros r$3;muose ant Tauro kalno, buvo skaitoma paskaita apie dzeną, po kurios vyko dviej%1; dien%1; dzeno pratybos (atsiskyrimas) sporto klube „Ritmas“, Labdari%1; gatvėje. Nuo to laiko keletas vilnieči%1; nutarė susiburti bendroms dzeno pratyboms. Taip įsisteigė Vilniaus Zen grupė. Pirmosios pratybos vykdavo Moksleivi%1; r$3;muose, vėliau – vienoje iš vidurini%1; mokykl%1; ir kitose tam nepritaikytose vietose.

1991 DSSN vizito metu paskirti pirmieji abatai: Kaunui Vytas Patriubavičius, Vilniui Tomas Stonis.

1991 Mindaugas Dapkus savo lėšomis išleidžia knygelę „Zen pratybos pagal K. Sekidą“.

1991 spalis. Do Am SN JDPS pravedė atsiskyrimą Kaune Medicinos mokykloje.

1992-1993 m Kaune pratybos vyksta Medicinos mokyklos bendrabutyje, Kauno Viešojoje bibliotekoje. Buvo suorganizuoti keli 3 dien%1; savarankiški (be mokytojo) atsiskyrimai.

1992 Mindaugas Dapkus savo lėšomis išleidžia knygelę „Zen-Do. Zen kelias. 1 dalis“. Kitos dalys dėl lėš%1; stygiaus nebuvo išleistos. Tai buvo praktikams svarbios knygelės gimtąja kalba, kuri%1; reikšmę sunku pervertinti.

1992 spalis. Vytas Patriubavičius ir Jonė išvyksta į JAV. Dalyvauja Providenso ZC dvidešimtmetyje. Į Lietuvą nebesugrįžta.

Vilni%1; aktyviai lankė dzeno meistras Wu Bongas, turėjęs čia privači%1; reikal%1;. Jis suteikė gerą impulsą besiburiančios bendruomenės dvasiai.

Kaune bendruomenė nesuyra, tačiau bendr%1; rengini%1; organizuojavimas faktiškai persikelia į Vilni%1;, kadangi šiuo sanghos vystymosi metu svarbu buvo veikti sutelktomis pastangomis.

do am sunim

1992m. Valakampi%1; miške, buvo surastas apleistas vasarnamis. Vilniaus dzenbudistai jį išsinuomojo ir ėmėsi renovacijos.

1992 Daugiau nei metus trukusi b$3;simojo Zen centro rekonstrukcija tapo dar viena dzeno pratyb%1; forma. Čia buvo panaudota tiems laikams solidi 1000 USD parama, gauta iš Providenso dzeno centro. Šiame centre praleisti septyneri bendros veiklos metai įvairaus išsilavinimo, profesij%1; ir patirties žmones sujungė į vientisą bendruomenę – sanghą. Čia vykusiuose atsiskyrimuose dalyvavo mokiniai iš visos Lietuvos. Dvi jos narės tapo vienuolėmis Myong Hae SN (įžad%1; mokytojas Su Bong SSN), šiuo metu tęsianti vienuolystę Honkonge ir, kiek vėliau, Won Bo SN (įžad%1; mokytoja Dae An SN ?), šiuo metu tęsianti vienuolystę Peop Ryon Sa šventykloje Korėjoje.

1992 vasara. Atsiskyrimas, įžad%1; ceremonija su Jacob Pearl JDPSN vėlau (ZM Wu Bongas) vienos mokyklos patalpose.

1992 Vilniaus ZC abate paskiriama Agnė Talmantaitė, Kauno – Raimondas Lencevičius. Vilniuje ir Kaune vyksta reguliarios pratybos, tačiau nėra nuolatini%1; patalp%1;.

1992 Išleista Seung Sahno SSN poezijos knyga „Visatos ašis“ (vertė A.Bausys)

do am sunim

1992 JDPSN Jane Mc Laughlin vizitas. Atsiskyrimas Vilniuje gydymo įstaigoje Nemenčinės plente, prie Balžio ežero, paskaita.

1992 m gale Kaune sekmadieninės pratybos persikelia pas Mindaugą Dapk%1;.

Nuo 1993 m. Lietuvos sanghos vadovaujanti Mokytoja yra Dorota Krzyzanowska JDPSN

1993 birželis. Tuometis Honkongo Zen centro vadovaujantis mokytojas dzeno meistras Su Bongas čia pašventino pirmąją Lietuvoje dzeno šventyklą Ko Bong Sa.

1993 Raimondas Lencevičius, išvykdamas į JAV, perduoda Kauno bendruomenės reikalus Jonui Vitk$3;nui.

1994 žiema. Bendras Lietuvos ir Lenkijos dharmos mokytoj%1; ir besimokanči%1; dharmos mokytoj%1; atsiskyrimas Gdanske, vadovaujamas D. Krzyzanowskos JDPSN.

1998m. pavasarį Lietuvoje vieši Dharmos Meistrė Heila Downey iš Piet%1; Afrikos Respublikos. Paskaitos Kaune ir Vilniuje. Atsiskyrimas VZC.

1998m. balandį gausi Lietuvos delegacija (pilnutėlis autobusas, minimas straipsnyje) dalyvauja Europos Sanghos 20-mečio minėjime Varšuvoje, Falenicoje. Kelionę sanghai padovanoja Marius Misi$3;nas. Susitikimas su Zen Meistru Seung Sahnu.

1998 Kauno bendruomenė įsikuria sporto klubo „Titanas“ (Vadovas Marius Misi$3;nas) nemokamai suteiktose nuolatinėse patalpose. Vyksta reguliarios pratybos.

Hyang Um su nim ir Myong Hae su nim 1998   Hyang Um su nim ir Myong Hae su nim 1998

1998 Hyang Um Sunim JDPS (dabar Dae Kwan SSN) su Myong Hae Sunim aplanko Lietuvą. Paskaitos Vilniuje ir Kaune, atsiskyrimas ir Įžad%1; Ceremonija Vilniaus dzeno centre.

1998 Wu Bongo SSN vizitas Lietuvoje; paskaita Kaune ir Vilniuje, atsiskyrimas, įžad%1; ceremonija Vilniuje. Meistras patvirtina Joną Vitk$3;ną Kauno bendruomenės vadovu.

dzeno meistras Wu Bongas 1998

1999m. gegužę Lietuvoje vieši Myong Oh Sunim JDPS (Dorota Krzizanowska). Paskaita ir atsiskyrimas Vilniuje.

1999 Dae Kwang SSN Lietuvoje; paskaitos Vilniuje ir Kaune, atsiskyrimas, kelionė į Nidą.

1999 rugsėjis. Kauno Kvan Um dzeno mokyklos budistinė bendruomenė įregistruojama Tesingumo ministerijoje kaip pilnateisio juridinio asmens teises turinti religinė organizacija, kuri veikia Lietuvoje, remdamasi Korėjos budizmo mokymu.

1999m. lapkričio 9-16 d. Valakampi%1; namelyje vyko ypatinga savo intensyvumu praktika: 7 dienas ir 7 naktis pasikeisdami nepaliaujamai giedojome Diev%1; Armijos Hwa Um Soeng Jung mantrą. Buvome pasiskirstę budejimą po 2-3val.

1999 gruodžio pabaiga. Kęstutis Marčiulynas išvyksta į Korėją ruošdamasis tapti vienuoliu.

2000 sausis. „Titano“ klubas netenka patalp%1;. Kauno bendruomenė nuolatines sekmadienines pratybas perkelia į aikido klubą Šilainiuose (Vadovas Renardas patalpas suteikia nemokamai; vėliau, bendruomenei sustiprėjus, simboliškai prisidedama (dalis nario mokesčio) prie patalp%1; nuomos).

2000 Dae Kwang SSN su Chong An Sunimu JDPSN aplanko Lietuvą; paskaita, atsiskyrimas, įžad%1; ceremonija Vilniuje.

pelen%1; barstymas ant budos 2000

2000 birzelis. Išleidžiama dzeno meistro Seung Sahno knyga "Pelen%1; barstymas ant Budos". Birželio 20 d. ji pristatoma Vilniuje, 21d. Klaipėdoje.

2000 metai. Sukurtas Vilniaus ZC internetinis puslapis (pirma versija).

2000 spalis. Myong Oh Sunim JDPS vizitas Vilniuje. Vaida Urbonaitė išskrido į žiemos Kyol Che Korėjoje, kur pasiliko, kad tapt%1; vienuole.

2001 Kęstutis Marčiulynas tampa vienuoliu Bo Haeng SN.

2001 birželio 6 d. naktinės Mėnulio Pilnaties pratybos Kernavėje. Vadovas Chong An SN, dalyvavo 16 žmoni%1;.

2001 birželio 11-21d. Chong An Sunimo paskait%1; ciklas apie budizmą ir dzeną ALF salėje. Atsiskyrimas, Įžad%1; ceremonija Vilniuje. Paskaita ir 1 dienos atsiskyrimas Šiauli%1; Universitete.

2001 birželio 24-27d. Jo šventenybės Dalai Lamos Vizitas Lietuvoje. Vilniaus Zen Centras aktyviai dalyvauja organizuojant jo vizitą. (A. Talmantaitė ir A. Lankelis – organizacinio komiteto nariai)

2001m. rugsėjį Lietuvoje pirmą kartą vieši Andrzej Piotrowski JDPSN. Paskaita ir atsiskyrimas VZC.

2001m.gruodis. Myong Oh Sunim JDPS vizitas. Paskaita, atsiskyrimas VZC.

Nuo 2002m. Lietuvos Sanghą kuruojančiu Mokytoju tampa Andrzej Piotrowski JDPSN. Agnė Talmantaitė paskiriama Lietuvos bendruomenės abate. Vilniaus ZC abatu tampa Rytis Juozapavičius.

2002 pavasaris. Vaida Urbonaitė tampa Chogye ordino vienuole Won Bo Sunim.

2002 Chong An Sunimas aplanko Lietuvą. Korėjos kult$3;ros savaitė „Korėjos kult$3;ros perlai“ gegužės 5-20 d. Renginiai vyko Vilniuje ir Panevėžyje. Dalyvavo daug Lietuvos žmoni%1;, tarp j%1; dzeno ir kit%1; budizmo šak%1; sekėj%1; iš visos Lietuvos. Buvo eksponuojama Chong An SN fotografij%1; iš Korėjos paroda, vyko kaligrafijos užsiėmimai, kuriuos vedė lietuvė dailininkė kaligrafė Dalia Dokšaitė. Buvo skaitomos paskaitos apie Korėjos dvasinę tradiciją, rengiamos arbatos gėrimo ceremonijos.

dzeno meistrė aleksandra porter 2002

2002 Pirmasis Aleksandros Porter JDPSN vizitas Lietuvoje; paskaita, atsiskyrimas Vilniuje

2002 liepos 6-7d. pirmasis atsiskyrimas Ustronėje, šalia Panevėžio. Dalyvauja 10 vilnieči%1;, 5 panevėžiečiai ir 1 šiaulietė. Vėliau tai tampa tradiciniu atsiskyrimu, vykusiu 2003, 2004, 2005, 2006 m.

2002 liepa. Pirmasis Vasaros atsiskyrimas su A. Piotrowskiu JDPSN Vepriuose. Truko savaitę, dalyvavo 16 žmoni%1;.

2002 rugpj$3;tis. Lietuvą pasiekia dovana iš Honkongo: altorinis Bud%1; ir Bodhisatv%1; paveikslas, anksčiau kabėjęs Honkongo dzeno centre.

2003 išverstas 365 kongan%1; rinkinys „Visas pasaulis – viena gėlė“; rinkinys nepublikuotas, naudojamas tik bendruomenės reikmėms.

2003 Andrzej Piotrowski JDPSN vizitas Lietuvoje; paskaita, atsiskyrimas, Vilniuje

2003 Chong An Sunimas aplanko Lietuvą; paskaita, atsiskyrimas Vilniuje

2003 birželis. Praradome namelį Valakampiuose (čia buvo praktikuojama nuo 1993 m.) Birželio 8 d. vyksta paskutinės pratybos ir išsikraustymas. Pratybos persikelia į privačias patalpas.

2003 birželis. Atsiskyrimas Ustronėje (Panevėžio r.)

2003 liepa. Antrasis Vasaros atsiskyrimas Vepriuose; trukmė 2 savaitės.

2003 gruodžio 13-14 d. Atsiskyrimas su Chong An Sunimu Kaune (po 12 met%1; pertraukos), viešose patalpose (b$3;simame verslo inkubatoriuje).

2003 gruodžio 7d. Vilniaus Zen Centras įsikuria naujose patalpose Jeruzalės rajone.

2003 A. Lankelis tampa Lietuvos bendruomenės abatu.

2004 sausis. Andrzej Piotrowski JDPSN vizitas Lietuvoje; pirmasis atsiskyrimas naujame Zen Centre.

2004 balandis Ustronėje atsiskyrimas su Andrzej Piotrowski JDPSN. Paskaita Panevėžyje.

2004 gegužė. Aleksandros Porter JDPSN vizitas Lietuvoje; paskaita, atsiskyrimas, Vilniuje

2004 vasara. Trečiasis Vasaros atsiskyrimas Vepriuose. Mokytojas A. Piotrowski JDPSN, trukmė 3 savaitės.

myong hae žuv%1; paleidimo apeigos

2004 ruduo. Žuv%1; paleidimo ceremonija su Myong Hae Sunim Vilniuje.

2005 sausis. Aleksandros Porter JDPSN vizitas Lietuvoje. Paskaita, atsiskyrimas, Vilniuje

2005 vasaris. ZM Wu Bongo vizitas; paskaita, atsiskyrimas, Vilniuje.

2005m.balandis. Darek Gorževski JDPSN vizitas. Atsiskyrimas Vilniuje.

2005 birželis. Atsiskyrimas Ustronėje

2005 Ketvirtasis kasmentinis vasaros atsiskyrimas Vepriuose. Trukmė 2 savaitės. Mokytojai: Chong An SN JDPS ir Andrzej Piotrowski JDPSN.

2005 lapkritis. Andrzej Piotrowski JDPSN vizitas Lietuvoje Paskaita, atsiskyrimas, Vilniuje

2006 vasaris. Andrzej Piotrowski JDPSN vizitas Lietuvoje; atsiskyrimas Vilniaus Zen Centre.

2006 kovas Bo Haeng Sunimas aplanko Lietuvą

2006 gegužė ZM Bon Yo Lietuvoje; paskaita, atsiskyrimas, Vilniuje

2006 Penktasis kasmetinis vasaros atsiskyrimas Vepriuose. (Vad. A. Piotrowskis JDPSN ir A. Porter JDPSN)

2006 spalis Chong An Sunimas Lietuvoje; paskaita, atsiskyrimas Vilniuje, ekskursija į Kernavę.

zen kompaso pristatymas vilniuje Seol Jeong kunsunim Kaune, Kam No Sa vardo suteikimas

2006 spalis. Išleidžiama Seung Sahno SSN knyga „Zen kompasas“. Pristatymas Vilniuje ir Kaune. Dalyvauja Seol Jeong Kun Sunimas, lydimas Hyon Gak Sunim JDPS ir kit%1; dviej%1; vienuoli%1; korėjieči%1;.

2006 spalio 29d. Varpo Įšventinimo ceremonija Vilniuje

kunsunimas ir pirmasis vilniaus varpo d$3;žis

2006 spalio 31 d. Seol Jeong Kun Sunimas ir palyda lankosi Pažaislio vienuolyne. Tą pačią dieną jis atlieka šventinimo ceremoniją Kauno dzeno centre, taip įkuria šventyklą ir pavadina ją Kam No Sa.

2006 gruodis. A. Turskis tampa Lietuvos bendruomenės abatu.

2007 Sukurta nauja internetinio puslapio zen.lt versija.

2007 Šeštasis kasmetinis vasaros atsiskyrimas Vepriuose.

2007 pavasaris. Kauno bendruomenės vadovu tampa T. Stonis

Nuo 2007 m birželio mėn. Kauno dzeno centre Kam No Sa vyksta kasdieninės dzeno pratybos.

dae an sunim kam no sa šventinimo apeigose dae an sunim kam no sa šventinimo apeigose; budos aki%1; atvėrimas

2007 rugsėjis. Lietuvoje vieši vienuoli%1; iš Korėjos delegacija: Dae An Sunim, Hyon Gak Sunim JDPS, Won Bo Sunim, Ja Eun Sunim. Kauno Dzeno centre vyksta Budos Aki%1; Atvėrimo Ceremonija, dovanot%1; altorini%1; skulpt$3;r%1; atidengimas. Kelionė į Kernavę, Kurši%1; Neriją. Atsiskyrimas Vilniuje.

2008 liepa. Septintasis kasmetinis Vasaros atsiskyrimas Vepriuose. Mokytojas Chong An Sunim JDPS.

2008m. rugsėjis. Dae Kwan Sunim SS ir Myong Hae SN (kartu su grupe korėjieči%1; sekėj%1;) vizitas Lietuvoje. Paskaita Kaune. Varpo pašventinimas Kam No Sa šventykloje.

2008m. rugsėjo 19-20d. Lietuvos delegacija dalyvauja “One World is a single Flower” konferencijoje Varšuvoje.

2008m. ruduo. Lietuvoje vieši dzeno meistras Dae Jin. Paskaita ir Atsiskyrimas Kaune.

http://www.zen.lt

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Antaiji Świątynia Spokoju japońskiej szkoły Zen Sôtô
 Oceń wpis
   

Antaiji Świątynia Spokoju japońskiej szkoły Zen Sôtô

Antaiji to świątynia należąca do japońskiej szkoły Zen Sôtô,
w której praktyka zazen i studiowanie nauk Buddhy jest połączone z pracą na polu, ścinaniem drzew oraz pracami budowlanymi, tak aby wspólnota mogła być samowystarczalna.
Zapraszamy każdego, kto chciałby się przyłączyć do naszej praktyki.

Marzec 2009
Tego roku w Antaiji:

Antaiji


Począwszy od 26 marca 2009 wznowimy przyjmowanie gości 6-go, 11-tego, 16-tego, 21-go i 26-tego każdego miesiąca. Zwykle z powodu dużych opadów śniegu nie można dotrzeć do świątynii przed 26 marca. Osoby chcące przyjechać 26 marca powinny przywieź ze sobą buty gumowe ponieważ na drodze o tej porze roku jest jeszcze dużo śniegu. Droga jest nie przejezdna dla samochodów zwykle do połowy kwietnia.  

Od 2009 będą obowiązywać nowe zasady pobytu w Antaiji. Goście krótkoterminowi będą mogli przyjechać pomiędzy 26 marca a 26 czerwca oraz pomiędzy 26 sierpnia a 26 listopada. Osoby chcące pozostać po tej dacie muszą się zdeklarować na co najmniej 3 letni pobyt w Antaiji. Informacje o nowych zasadach oraz ogólne informacje dla odwiedzających znajdują się tutaj.

http://www.antaiji.dogen-zen.de/pol/index.shtml

Antaiji Świątynia Spokoju: Do Ciebie Rôshi Kôdô Sawaki
 Oceń wpis
   

Antaiji Świątynia Spokoju: Do Ciebie Rôshi Kôdô Sawaki 

 

Fragmenty
Do Ciebie
Rôshi Kôdô Sawaki  

Polskie tłumaczenie D!3;k!3;.
Cała książka będzie wydana drukiem w niedalekiej przyszłości.

 


Do Ciebie, który nie może przestać się martwić, jak go widzą inni


Nie możesz wymienić z nikim nawet jednego pierdnięcia. Każdy z nas musi przeżywać swoje własne życie. Nie marnuj czasu na rozmyślaniu, kto jest bardziej utalentowany.

Hej! Na co się gapisz? Czy nie widzisz, że to o tobie?

 

Odbyt nie musi być zawstydzony, że jest odbytem. Stopa nie musi strajkować tylko dlatego, że jest stopą. Głowa nie jest najważniejsza, a pępek nie musi sobie wyobrażać, że jest centrum wszechświata.
To dziwne, że ludzie patrzą na premiera, jak na szczególnie ważną osobę. Nos nie może zastąpić oczu, a usta uszu.
Wszystko ma swoją własną tożsamość, która jest niezrównana w całym wszechświecie.

Kiedy dzieci złapią mysz, ona wije się w pułapce. Dzieci mają zabawę patrząc, jak rozkrwawia sobie nos i rani ogon. W końcu rzucają ją kotu na pożarcie.
Jeśli byłbym na miejscu myszy, powiedziałbym sobie: "Przeklęci ludzie nie będziecie mieli żadnej zabawy moim kosztem" i siedziałbym po prostu w zazen.


2. Do Ciebie, który myśli, że coś jest "w byciu członkiem grupy"


Cały czas czepiasz się innych. Jeśli ktoś je frytki, ty też chcesz frytki. Jeśli ktoś ssie cukierka, ty też chcesz cukierka. Jeśli ktoś gwiżdże w gwizdek, krzyczysz, "Mamo, kup mi gwizdek!". Nie odnosi się to tylko do dzieci.

Człowiek robi mądrą minę i twierdzi, że jest panem Ziemi. Podczas, gdy nawet nie wie, jak zadbać o swoje ciało. Ogląda sport w telewizji i broni się mówiąc, że wszyscy to robią.  

Żyjemy w grupowej głupocie i mylimy to szaleństwo z prawdziwym doświadczeniem. Ważnym jest, aby stać się przejrzystym dla siebie samego i obudzić się z tego szaleństwa. Zazen oznacza opuszczenie grupy i kroczenie na swoich własnych nogach.  

Pojedynczo ludzie są do zniesienia, ale kiedy stworzą klikę, głupieją. Wpadają w grupową głupotę. Są tak zdeterminowani, aby zgłupieć tak, jak grupa, że zakładają kluby i płacą składki. Zazen oznacza porzucenie grupowej głupoty.


3. Do Ciebie, który jest całkowicie wyczerpany walką ze swoim małżonkiem


Nie chodzi o to kto ma rację. Po prostu postrzegasz rzeczy z innego punktu widzenia. 

Przestań być kimś specjalnym i po prostu bądź takim, jaki jesteś. Wstrzymaj ogień. Tylko siedź!

 

Wszystko się zaczyna, kiedy mówimy "ja". Wszystko, co następuje po tym, jest złudzeniem.

 

Wszyscy wyobrażają sobie, że ego jest czymś niezmiennym, jakimś nieruchomym punktem, wokół którego wszystko się kręci. Kiedyś pewien człowiek powiedział: "Patrz, wszyscy umierają oprócz mnie!". Dziś już od dawna nie żyje. 

Wszyscy mówią o małżeństwie z miłości, ale czy w rzeczywistości nie jest to małżeństwo dla seksu? Czy w ostatecznym rozrachunku, tak naprawdę, nie dotyczy to tylko penisa i pochwy? Dlaczego nikt po prostu nie powie, że zakochał się w pochwie?

Spójrzcie czasem na pysk psa, który przed chwilą kopulował. Patrzy w przestrzeń dziwnie pustym wzrokiem. Czy podobnie nie jest z ludźmi? Najpierw doprowadzają się do białej gorączki, a na końcu nie ma nic.

 

Mężczyzna, który nic nie rozumie, żeni się z kobietą, która także nic nie rozumie, a wszyscy składają im gratulacje. To jest coś, czego ja nie rozumiem.

 

Rodzina to miejsce, w którym rodzice i dzieci, mąż i żona na zmianę grają sobie na nerwach.

 

Kiedy dziecko jest nieposłuszne, rodzice krzyczą, że nic nie rozumie. Ale czy rodzice coś rozumieją? Czyż nie jest prawdą, że my także nic nie rozumiemy? Każdy jest zagubiony w niewiedzy.

Wszyscy mówią o edukacji, ale jesteśmy edukowani, aby kim być? Przeciętnymi obywatelami. To wszystko.

Obserwowanie ludzi puszczonych samym sobie jest śmieszniejsze niż obserwowanie małp w zoo.


4. Do Ciebie, który właśnie zaczął się zamartwiać życiem


Co za wstyd, urodzić się jako ludzka istota i spędzić całe swoje życie martwiąc się. Powinieneś dotrzeć do punktu, w którym będziesz mógł być szczęśliwy rodząc się jako człowiek.  

Rzeczywistość - uchwycenie tego musi być naszym celem. Nie czepiaj się rozróżnień.

Jest czymś dziwnym, że nikt nie uważa swojego życia za coś poważnego. Od zawsze podchodzimy do tego w sposób powierzchowny. Pocieszamy się tym, że inni robią to samo. To jest coś, co nazywam zbiorową głupotą. Myślenie, że musimy być tacy, jak wszyscy.  

 

Oświecenie oznacza tworzenie swojego własnego życia i przebudzenie się ze zbiorowej głupoty.

W Mandżurii wozy są ciągnione przez ogromne psy. Woźnica wiesza kawałek mięsa przed psami, a one biegną z całych sił, aby go złapać. Oczywiście nie są w stanie tego zrobić. Dostają swoje mięso dopiero, jak dotrą do celu. Wtedy jednym kęsem pochłaniają go. 
Przypomina to człowieka i jego wynagrodzenie za pracę. Przez cały miesiąc gonią za pensją, aż do ostatniego dnia. Kiedy ją dostaną, połykają ją i natychmiast są gotowi do kolejnego biegu za pieniędzmi. 


5. Do Ciebie, którego życie kręci się tylko wokół pieniędzy


Miara człowieka: daj mu trochę pieniędzy i od razu zaczyna się poruszać. 

Czy naprawdę myślisz, że jest coś specjalnego w dogadzaniu sobie luksusem? Nie rozumiem, dlaczego cały świat zazdrości bogatym. 

Niektórzy ludzie myślą, że są ważni, ponieważ mają pieniądze. Inni z kolei myślą, że są ważni, ponieważ mają "oświecenie". Bez względu na to, jak bardzo nadymasz swój worek mięsa, to nie stajesz się nikim innym poza diabłem. 

 

To, co nie należy do ciebie wypełnia cały wszechświat. Tam, gdzie jest kres osobistych myśli, zaczyna się Dharma Buddhy.

W świecie wszystko dotyczy wygranej lub straty, plusa lub minusa. Jednak w zazen nie ma niczego, jest poza tym wszystkim. Nie służy do niczego. Dlatego właśnie jest czymś co zawiera wszystko, jest największą rzeczą, jaka istnieje. 

Dôgen mówi:
Kwiaty, które są klejnotami na niebie mojego serca,
składam w ofierze Buddhom trzech światów. 


6. Do Ciebie, który uważa premiera za kogoś wyjątkowego


Ktoś, kto poszukuje swojej prawdziwej misji, nie będzie robił kariery. Osoba chcąca zostać prezydentem, nie wie w jaką stronę zmierza w swoim życiu.

Ich wybory są tak ważne dla nich, że prezydenci i kongresmani zbierają głosy. Głupcy! Nawet jeśli prosiliby mnie, żebym został prezydentem, odmówiłbym. "Czy myślicie, że jestem takim idiotą?"

Ktoś przegrywa w wyborach i płacze. Następnym razem wygrywa i śmieje się do kamery. Czym politycy różnią się od małych dzieci? Tak samo jest z płaczącym dzieckiem. Zaproponuj mu cukierka i od razu uśmiech pojawia się na jego zapłakanej twarzy. Trochę więcej dojrzałości byłoby mile widziane.

Jeśli ktoś polega jedynie na swoim "CV" jest przegrany. 

Pewnego razu był wielki szaleniec w szpitalu w Sugamo, który nazywał siebie "Shôgun Ahiwara". Powiesił sobie medal z tektury i zwracał się uprzejmymi słowami do wszystkich, których napotkał. Teraz kiedy wojna się skończyła, możemy jasno zobaczyć, że to, co zrobiło wojsko, nie było czymś innym. Obecnie na nowo chcą wprowadzić przyznawanie medali.

 

Po wygraniu wojny rosyjsko-japońskiej myśleliśmy, że zdobyliśmy kolonie. Co w końcu z tego zostało? Po przegraniu drugiej wojny światowej, zdaliśmy sobie sprawę, że jedynie zapracowaliśmy sobie na nienawiść Rosjan. 

 

Wszyscy mówią o lojalności do ojczyzny, ale gdzie zaprowadzi nas ta lojalność. Ja też byłem całkowicie do tego przekonany, kiedy poszedłem na wojnę przeciw Rosji. Jednak po przegranej, zdałem sobie sprawę, że nie powinniśmy robić tego, co zrobiliśmy. W każdym razie przede wszystkim najlepiej jest nie wywoływać wojen.

 


7. Do Ciebie, który chciałby zostawić swoich rywali w tyle


Często jesteśmy ciekawi, kto jest lepszy? Lecz czy nie jesteśmy wszyscy ulepieni z tej samej gliny?

 

Wszyscy powinniśmy siedzieć mocno zakorzenieni w miejscu poza lepszym i gorszym.

Całe życie jesteś całkowicie szalony, ponieważ myślisz, że istniejesz "ty" i "inni". Starasz się wyróżnić z tłumu, ale w rzeczywistości nie ma ani "ciebie" ani "innych". 
Kiedy umrzesz zrozumiesz to. 

Na zachodzie jest powiedzenie "Człowiek człowiekowi wilkiem". Pierwszym krokiem w religii musi być to, aby wilki przestały gryźć się nawzajem. Dharma Buddhy nie dotyczy wygrywania lub przegrywania, miłości lub nienawiści.

 

Niektórzy chcą obnosić się ze swoim "oświeceniem". Jednak jest oczywiste, że coś, czym można się chwalić, nie ma nic wspólnego z oświeceniem.


8. Do Ciebie, który płacze, ponieważ ktoś go wyprzedza


W pewnym momencie będziesz musiał stuknąć się w głowę i zadać sobie poważne pytanie, czy twoja osobista strata lub zysk są naprawdę warte aż takiej wielkiej radości lub cierpienia?

Prędzej czy później każdy zaczyna myśleć jedynie o sobie.
Mówisz, "To było dobre!" Lecz dobre dla kogo? To było jedynie dobre dla ciebie i to wszystko. 

Buddyzm oznacza brak ja, brak zysku. Musisz być jednym z wszechświatem i wszystkimi czującymi istotami. 

Wszystkie istoty są w błędzie. Postrzegamy jako szczęście to, co prowadzi do nieszczęścia, a płaczemy z powodu nieszczęścia, które tak naprawdę nim nie jest.
Wszyscy znamy widok dziecka, którego płacz nagle zamienia się w uśmiech, kiedy damy mu ciastko. To, co nazywamy szczęściem, nie jest niczym więcej, niż czymś takim. 


9. Do Ciebie, który chciałby rzucić szefowi wymówieniem w twarz


Jako ludzka istota cokolwiek robisz, rób to tak, żeby nie można było tego ponownie powtórzyć. To, co może być powtórzone, najlepiej zostawić robotom.

 

Życie nie biegnie utartą koleiną.

Czyż nie przeżywamy życia z chwili na chwilę? Jakże to możliwe, abyśmy wzięli życie i analizowali je, systematyzowali i szufladkowali?

Bez względu na to, jak wiele zrobisz w tym życiu, nie możesz tego pokazać w dniu śmierci. Umrzesz nagi.

Ostatecznie, nie pozostanie ci nic innego do zrobienia, jak puścić.

Czyż nie jest oczywistym, że największe szczęście zawiera się w robieniu tego, co musisz zrobić? 

Nie możesz polegać na czymkolwiek.Wartość rzeczy się zmienia. Ten wgląd był tym, co zmotywowało Siakjamuniego do porzucenia swojego królewskiego tytułu, opuszczenia żony oraz syna i zostania mnichem. 


10. Do Ciebie, który chce rozpocząć praktykę zazen


Pewnego razu było 500 małp w służbie 500 buddyjskich mędrców. Małpy postanowiły naśladować wszystko, co robili mędrcy. Praktykowały więc zazen naśladując ich oczyma, nosami, ustami i całym ciałem. Powiada się, że w ten sposób tysiąc mędrców praktykowało zazen i urzeczywistniło oświecenie. Dlatego moim życzeniem jest zachować, choćby poprzez naśladowanie, ziarno zazen. 

Kiedy praktykujesz Zen to musi to być tu i teraz. To musi być o Tobie. Nie pozwól, aby Zen stał się plotką nie mającą nic wspólnego z Tobą.

Zazen jest Buddhą, którego formujemy naszym surowym ciałem.

Zazen oznacza włożenie w praktykę tego o czym nie można pomyśleć. 

Zazen jest włącznikiem dharmy, który "włącza" cały wszechświat. 

Po prostu robienie czegoś [shikan] oznacza robienie tego teraz, od razu. Oznacza to nie marnowanie ani chwili swojego życia.

Kiedy ktoś mnie pyta czemu służy zazen, odpowiadam, że zupełnie niczemu. Wtedy niektórzy mówią, że w takim razie oni przestają praktykować zazen... Lecz czemu służy uganianie się wokół i szukanie satysfakcji? Czemu służy hazard? Taniec?  Czemu służy wpadanie w gniew z powodu wygranej lub przegranej w baseballu? Wszystko to nie służy niczemu! Dlatego też nic nie jest bardziej sensowne niż ciche siedzenie w zazen.
To, że coś nie służy niczemu, w kategoriach światowych, oznacza jedynie, że coś nie przynosi żadnych pieniędzy.

Często ludzie pytają mnie ile lat muszą praktykować zazen, aby były widoczne jakieś rezultaty. Zazen nie ma żadnych rezultatów. Nie będziesz mieć niczego z zazen.


11. Do Ciebie, który chce wzmocnić swoje hara poprzez zazen


"Poprzez zazen wzmocnisz swoje 

hara

".

 

Kiedy wiesz, że takie

hara

nie jest warte złamanego grosza, wtedy jest prawdziwe hara, prawdziwe zazen.

I jeśli pozostaje chociaż odrobina indywidualności, to nie jest to czyste, niezafałszowane zazen.
Musimy praktykować czyste, niezafałszowane zazen bez łączenia go z gimnastyką, satori czy czymkolwiek. Kiedy dodajemy [do zazen] nasze osobiste poglądy nawet w niewielkim stopniu, to nie jest to już dłużej Dharma Buddhy. 

Mówiąc w skrócie, buddyzm to "brak jaźni" [muga]. "Brak jaźni" znaczy, że "ja" nie jest odzielnym podmiotem. Kiedy "ja"  nie jestem odzielnym podmiotem, wtedy wypełniam cały wszechświat. To, że wypełniam cały wszechświat, jest tym, co mam na myśli mówiąc "wszystkie rzeczy są prawdziwą formą". 

W prawdziwej Dharmie nie ma nic do osiągnięcia. W fałszywej Dharmie jest coś do osiągnięcia. 

Droga Buddhy oznacza, że nie ma niczego do poszukiwania, niczego do znalezienia [mushogu-mushotoku]. Jeśli jest coś do znalezienia, to bez względu na to, jak wiele praktykujemy, nie ma to nic wspólnego z Dharmą Buddhy. Jeśli nie ma niczego do znalezienia [mushotoku], to właśnie tam jest Dharma Buddhy.


12. Do Ciebie, który jest ciekaw, czy zazen czemuś służy


Czemu służy zazen? Absolutnie niczemu! To "absolutnie niczemu" musi wsiąknąć w twoje ciało i kości, aż w końcu będziesz naprawdę praktykować to, co prawdziwie nie służy niczemu. Do tej chwili twoje zazen jest naprawdę bezużyteczne.

Mówisz, że spróbujesz praktykować zazen w celu stania się lepszą osobą. Zazen nie jest uczeniem się bycia osobą. Zazen to zaprzestanie bycia osobą.

Zazen jest niesatysfakcjonujące. Dla kogo? Dla zwykłej osoby. Ludzie nigdy nie są zadowoleni.

Czyż to nie jest oczywiste? Jak to, co jest wieczne i nieskończone, może kiedykolwiek zadowolić ludzkie pożądania?

Nieusatysfakcjonowany: po prostu praktykuj zazen.

 

Nieusatysfakcjonowany: urzeczywistniaj zazen tym ciałem. 

 

Nieusatysfakcjonowany: absorbuj zazen ciałem i krwią.

 

Będąc obserwowanym przez zazen, przeklętym przez zazen, zablokowanym przez zazen, pociąganym wkoło przez zazen, codziennie płacząc krwią. Czyż nie jest to najszczęśliwsza forma życia, jaką mógłbyś sobie wyobrazić?

 

Mówisz, że przeszkadzające myśli są spowodowane praktyką zazen! Głupota! Tak naprawdę to stajesz się świadom tych przeszkadzających myśli właśnie wtedy, kiedy zaczynasz praktykować zazen. Kiedy zajęty jesteś na przykład tańczeniem, to nie zauważasz zupełnie przeszkadzających myśli.Kiedy siedzisz w zazen i ugryzie cię komar, od razu to czujesz. Jeśli tańczysz i wszy gryzą twoje jądra, zupełnie tego nie zauważasz.

Nie maż się. Nie gap się tępo w przestrzeń. Tylko siedź!


13. Do Ciebie, który twierdzi, że poprzez zazen osiągnął lepszy stan umysłu


Zazen nie przypomina termometru, na którym powoli podnosi się temperatura. "Trochę więcej. Tak, to jest to! Teraz mam oświecenie!" Zazen nigdy nie stanie się czymś specjalnym bez względu na to, jak długo będziesz praktykować. 
Jeśli stanie się czymś specjalnym, to coś gdzieś musiałeś zrobić nie tak.

Jeśli nie będziemy uważać, to będziemy wierzyć, że Dharma Buddhy jest jak wspinanie się po schodach, ale tak nie jest. 
Ten krok właśnie teraz jest jedną praktyką zawierającą wszystkie praktyki i jest wszystkimi praktykami, które są zawarte w tej jednej praktyce.

Jeśli zrobiłeś coś dobrego, nie możesz zapomnieć, że zrobiłeś coś dobrego. Jeśli doświadczyłeś oświecenia, czepiasz się tego oświecenia. Lepiej trzymać się z dala od "dobrych działań" i "oświecenia". Musisz być doskonale otwarty  i wolny. Nie spoczywaj na żadnych laurach!

Nawet jeśli mówię, że to dotyczy Drogi Buddhy, zwykli ludzie nadal próbują używać Dharmę Buddhy do zwiększenia swojej wartości jako ludzi.


14. Do Ciebie, który robi wszystko, aby osiągnąć oświecenie


Nie praktykujemy w celu osiągnięcia oświecenia. To oświecenie ciągnie naszą praktykę. Praktykujemy będąc pociąganym przez oświecenie.

 

To nie ty szukasz drogi. To droga szuka ciebie.

Mówisz, że szukasz drogi. Czy znaczy to, że szukasz drogi jedynie w celu usatysfakcjonowania siebie samego?

Chcesz stać się Buddhą? Nie ma potrzeby stawać się Buddhą! Teraz jest po prostu teraz. Ty jesteś po prostu sobą.

 

Powiedz mi, jeśli opuścisz to miejsce właśnie tu, gdzie dokładnie chcesz się udać?

 

Zazen znaczy tylko siedzenie, bez myślenia o stawaniu się Buddhą.

Nie osiągamy oświecenia poprzez praktykę. Praktyka jest oświeceniem. Każdy krok jest celem.


15. Do Ciebie, który obnosi się ze swoim oświeceniem


Kiedy wiesz, że robisz coś niewłaściwego, to pół biedy. Jednak ludzie rozprawiający o swoim oświeceniu, nawet nie zdają sobie sprawy, że to coś złego. Dlatego są to tak beznadziejne przypadki.

Żadne złudzenie nie jest trudniejsze do wyleczenia niż oświecenie.

Nie bądź dumny ze swojej praktyki. Jest czymś oczywistym, że oświecenie, z którego jesteś dumny, to kłamstwo. 

Coś źle zrozumiałeś, jeśli mówisz o poziomach praktyki. Praktyka jest oświeceniem.

Oświecenie jest jak złodziej włamujący się do pustego domu. Włamuje się, ale nie ma co ukraść. Nie ma powodu, aby uciekać. Nikogo, kto by go gonił. Więc nie ma też niczego, co mogłoby go usatysfakcjonować.


16. Do Ciebie, który  jest pod wrażeniem postępu nauki i kultury


Nie wolno nam zapominać, że dzisiejsza nauka i kultura rozwinęły się na najniższych poziomach świadomości. 

 

Wszyscy mówią o kulturze, ale czym ona jest poza uszlachetnianiem naszych złudzeń? Bez względu na to, jak odprasujemy nasze pożądania to nie ma nic wspólnego z postępem czy też z cywilizacją. W dzisiejszych czasach wszyscy mówią o postępie, ale jestem ciekaw, w jakim kierunku tak naprawdę się posuwamy.

Ludzie w przeszłości także byli idiotami. Marnowali bogactwo i siły na budowę zamków. Po co to było? Żeby sprzeczać się nawzajem. Dziś ludzie są jeszcze głupsi. Budują bomby atomowe i wodorowe, aby zniszczyć ludzkość za pomocą jednego naciśnięcia guzika.

Jak to się stało, że ludzkość jako taka, w odróżnieniu od swojej nauki, zupełnie się nierozwinęła?

Idiota siedzi przed komputerem, tępak w kokpicie odrzutowca, a szaleniec przy panelu sterującym rakiety atomowe. To problem współczesności.

Możliwe, że za pomocą bomby atomowej czy wodorowej możemy uratować naszych przyjaciół, ale nie naszych wrogów. Jedynie zazen jest w stanie uratować zarówno przyjaciół, jak i wrogów.


17. Do Ciebie, któremu nie układa się z innymi


Wszyscy mówią o swoim punkcie widzenia, ale kogo to obchodzi? Byłoby lepiej, jeśli trzymałbyś usta zamknięte!

Niektórzy pytają "Czy wiesz, kim ja jestem?" Nikim więcej niż zwykłą osobą? "Niektórzy są dumni ze swojego bogactwa, inni ze swojego nazwiska i sławy, a jeszcze inni ze swojego oświecenia. W ten sposób pokazują, że są zwykłymi ludźmi. Dzisiejsi ludzie są tak głupi!"

Krzyczysz "Pokój, pokój!", ale jeśli siedziałbyś cicho, byłoby bardziej spokojnie. Mówisz "Według mnie...", ale dokładnie w momencie, kiedy pojawiają się opinie i teorie, zaczyna się konflikt.

"Zarówno ty i ja jesteśmy zwykłymi ludźmi" [Książe Shôtoku 17-paragraf konstytucji]
Ponieważ w każdym przypadku to jedynie zwykli ludzie wszczynający wojnę z innymi zwykłymi ludźmi, wszyscy nie mają racji, zarówno wróg, jak i sprzymierzeniec. Zwycięzca i przegrany to w obu przypadkach zwykły człowiek. To smutne patrzyć na światowe konflikty. Nie ma w tym żadnego zdrowego rozsądku. Jedna gorąca głowa wymachuje mieczem, a druga strzela z karabinu.


18. Do Ciebie, który cały czas narzeka, że nie ma czasu


Ludzie cały czas coś robią jedynie po to, aby uniknąć nudy.

Wszyscy narzekają, że są tacy zajęci i zupełnie nie mają czasu. Dlaczego są tak zajęci? To tylko ich złudzenia dają im zajęcie. Osoba praktykująca zazen ma czas. Kiedy praktykujesz zazen, masz więcej czasu niż ktokolwiek inny na świecie. 

Jeśli nie będziesz uważny zaczniesz robić wielki problem z karmienia samego siebie. Jesteś cały czas w pośpiechu, ale dlaczego? Tylko w celu nakarmienia siebie samego. Kury także w pośpiechu dziobią swoje jedzenie. Ale po co? Jedynie po to, żeby być zjedzone przez ludzi.

Rozwój transportu sprawił, że świat jest mniejszy. Teraz gonimy w samochodach, ale dokąd? Do centrum handlowego! Naciskamy na gaz jedynie po to, aby zabić czas. 


19. Do Ciebie, który spadł z drabiny wiodącej do sukcesu


Kiedy będziesz martwy i spojrzysz wstecz na swoje życie, zobaczysz, że nic z tego nie miało najmniejszego znaczenia.

Cierpienie nie jest niczym więcej niż cierpieniem, które sami tworzymy. Niektórzy podejmują duży wysiłek, aby stworzyć swoje cierpienie.

Cierpisz, ponieważ nie chcesz zaakceptować tego, co musi być zaakceptowane.  Oświecenie oznacza cichą akceptację tego, co musi być. Wielkie oświecenie oznacza widzenie konieczności jako konieczność, ponieważ konieczność jest integralną częścią wszechświata.

 

Martwisz się śmiercią? Nie martw się, na pewno umrzesz.

 


20. Do Ciebie, który lubi słuchać historii o duchach


Ludzie często pytają mnie, czy istnieją duchy. Duch to ktoś, kto zastanawia się nad czymś takim.

Czyż wszystko nie jest halucynacją? Wędrujemy w kole nardzin i śmierci jedynie dlatego, że nie postrzegamy halucynacji jako halucynacji.

 

Kalesony suszą się na gałęzi. Ktoś widząc je myśli, że zobaczył ducha. Myślisz, że coś takiego w rzeczywistości się nie zdarza. Jednak kiedy myślimy "potrzebuję pieniędzy", "chcę być ministrem", "chcę być na czele", czyż nie bierzemy pary kaleson za ducha? 

Wszyscy mówią o "rzeczywistości", ale to tylko sen. Nic więcej niż rzeczywistość wewnątrz snu. Dobrze! Kiedy ludzie mówią o rewolucji i wojnie uważamy, że dzieje się coś naprawdę specjalnego, ale czym to jest poza zmaganiem się we śnie? Kiedy umrzesz, rozpoznasz twój sen. Ktoś, kto nie zakończy snu zanim się to wydarzy, jest zwyczajną osobą.


21. Do Ciebie, który szuka więcej miłości, pieniędzy i sławy


Niebo i ziemia dają, powietrze daje, woda daje, rośliny dają, zwierzęta dają, ludzie dają. Wszystkie rzeczy dają siebie sobie nawzajem. Jedynie w tym wzajemnym dawaniu możemy przetrwać, bez względu na to, czy jesteśmy za to wdzięczni czy nie.

Nie mamy na co narzekać.

 

Nikt nie otrzymał życia ze względu na osobiste zasługi i nikt nie może żyć jedynie w oparciu o swoją własną siłę. Jednakże wszyscy jesteśmy zainteresowani jedynie samym sobą.

Kiedyś w czasie wojny odwiedziłem kopalnię. W ubraniu górnika i z lampą na głowie wsiadłem do windy i zjeżdżałem w dół. W pewnej chwili pomimo, że cały czas jechaliśmy w dół wydawało mi się, że jedziemy w górę. Kiedy poświeciłem na ścianę szybu zobaczyłem, że nadal poruszamy się w dół.  Na początku, kiedy winda przyspieszała, mogliśmy naprawdę czuć, że poruszamy się w dół. Dopiero w momencie zmiany prędkości opadania zaczęło nam się wydawać, że znowu się wznosimy. Dokładnie w ten sam sposób, kiedy myślimy o naszym życiu, popełniamy zawsze błąd, kiedy mylimy zmieniające się wysokości sum. 

 

Tracenie jest oświeceniem, zyskiwanie jest złudzeniem. 

 

Nie pożądać ani jednej rzeczy jest największym darem, jaki możesz dać wszechświatu.


22. Do Ciebie, który szuka szczęśliwszego życia


Nic się nigdy nie wydarza bez względu na to, co się dzieje. Taki jest naturalny stan. Złudzenie to utracenie tego naturalnego stanu. Normalnie nie rozpoznajemy tego naturalnego stanu. Zwykle przesłaniamy to czymś innym i nie jest to już czymś normalnym. 

Dharma Buddhy oznacza stan normalności. Jednakże w świecie wszystko jest nienaturalne: dominowanie, uleganie i dyskutowanie nad wszystkim.

Każde miejsce wypełnia niebo i ziemię, każdy moment jest wieczny.

Praktykować drogę Buddhy oznacza całkowicie przeżywać tą chwilę obecną, będącą całym naszym życiem tu i teraz. 

Nie wciskaj drogi Buddhy w żadne ramy.


23. Do Ciebie, który twierdzi, że lekarze i buddyjscy mnisi mają dobrze


Kinkaku-ji oraz złoty pawilon H!3;ry$3;-ji nie są miejscem, gdzie praktykują mnisi. W takich miejscach mogą zarobić na życie jedynie kręcąc się w pobliżu. 

Na początku ery Meiji pięciopiętrowa pagoda H!3;ry$3;-ji została wystawiona na sprzedaż za 50 jenów, ale nie znaleziono kupca. Znaleziono za to kupca na pięciopiętrową pagodę K!3;fuku-ji za 30 jenów, ale chciał on spalić ją i odzyskać złoto z którego była zbudowana. Przekonano go jednak, że jeśli to zrobi to wywoła pożar w całym mieście Nara. Tylko dzięki temu pagoda przetrwała do dziś. Rynkowa cena takich rzeczy ulega zmianie i nie są one istotne. Moglibyśmy i bez nich dać sobie radę. Są ważniejsze rzeczy. To, co się liczy, to zazen.

Ostatnio są w Kioto świątynie prowadzące hotele i zajazdy. Dziwne, że niektórzy ludzie myślą tylko o jedzeniu i pieniądzach.

Mnich opuszczający dom to ktoś, kto całkowicie "puszcza". Oznacza to opuszczenie zbiorowej głupoty. 

 

Dziś mnisi chcą się jedynie czepiać rzeczy. Dlatego są bezużyteczni.

Kiedy zaczniesz karmić kota, przestanie łapać myszy. Rozpieszczony pies nie pilnuje. Nawet ludzie nie nadają się do pracy, kiedy mają pieniądze i nie muszą się martwić. 


24. Do Ciebie, który twierdzi, że buddyjscy mnisi prowadzą łatwy interes


Istnieje zły uczynek nazywany “czynieniem dobra”. Dla niektórych czynienie dobra to jedynie ozdoba.

 

Jeśli coś dotyczy nauk (buddyjskich) i jednocześnie powiększaniu biznesu, to ktoś coś musiał pomieszać.

 

Kiedy zgraja mnichów Zen z głównej świątyni recytuje szybko i głośno Sh!3;d!3;ka, pielgrzymi są zachwyceni. Nie wiem, co jest w tym zachwycającego, ale jakoś tak się dzieje.

 

Mnisi gromadzą się jedynie po to, aby dostać licencję kapłana i główne świątynie robią interes przyjmując takich mnichów. To samo dotyczy świątyń w Chinach. W ten sposób robią biznes, nie widząc biznesu, jako biznes. 

 

W dzisiejszych czasach nauki Buddhy upadają, ponieważ upada praktyka. Do ludzi nie może dotrzeć, że sama praktyka jest oświeceniem.

 

Dlaczego japoński buddyzm jest bezwartościowy? Ponieważ w Japonii można znaleźć największą liczbę buddyjskich zabytków, ale żadnej praktyki. Tam, gdzie nie ma praktyki, nie ma Dharmy Buddhy. Nawet jeśli istnieje nasienie nauk Buddhy, to nie zacznie ono kiełkować, dopóki nie ma praktyki. 

 

Mówi się, że buddyzm w Tajlandii, Birmie, Cejlonie i Chinach ściśle utrzymuje regulacje i wskazania. Jednak buddyjskie nauki są tam tak samo puste, jak w Japonii. Jedynie zwyczaje są tam inne, zwyczaje hinajany. 


25. Do Ciebie, który chce trochę postudiować buddyzm, aby ulepszyć siebie


Musisz umrzeć całkowicie, aby zastanawiać się nad Dharmą Buddhy. Nie wystarczy pomęczyć się tylko trochę i umrzeć jedynie połowicznie. 

Dharma Buddhy nie jest czymś do oglądania. Ona jest o tobie. 

 

Religia nie oznacza zmieniania świata wokół siebie. Oznacza ona zmienianie swoich oczu, uszu, swojego sposobu widzenia i swojej głowy.  Dharma Buddhy nie jest czymś do studiowania. Prawdziwe pytanie dotyczy tego, co robię z moim ciałem.

 

Ludzkie ciało jest zaprojektowane w bardzo praktyczny sposób. W jakim celu używamy tego ciała? Zwykle używamy go jako sługi naszych złudzeń. Dharma Buddhy oznacza, że używamy ciało w taki sposób, że nie jest ono sługą naszych złudzeń. Oznacza to doprowadzenie ciała i umysłu do porządku.

 

Dharma Buddhy to nie ideał. Dotyczy ona tego, jak postępować z samym sobą.

 


26. Do Ciebie, który chciałby usłyszeć coś inspirującego na temat Buddyzmu


Niektórzy mówią, że “kiedy słyszę mowę Sawakiego, to moja wiara stygnie”. W tym momencie całkiem zlodowacę ich wiarę: taki rodzaj wiary to nic innego jak przesąd.
Mówią, że “mowy Sawakiego nie pobudzają żadnej wiary we mnie”. One nie pobudzają żadnych przesądów. To wszystko. 

Bez względu na to, ile dobrego robi człowiek, to wszystko jest złe. Jeśli dajesz, cały czas myślisz "Ja daję!". Jeśli wykonujesz praktykę religijną, myślisz "Ja praktykuję, ja praktykuję!". Jeśli zrobisz coś dobrego, nigdy nie zapominasz o tym "Ja zrobiłem dobrze, ja zrobiłem dobrze!". 
Czy to znaczy, że zamiast tego powinniśmy zrobić coś złego? Nie, jeśli robimy dobrze, to jest złe. Kiedy zrobimy coś złego, to jeszcze gorzej.

Jeśli zrobisz coś dobrego, natychmiast zaczynasz widzieć wszystko, co inni zrobili źle. Kiedy ty sam zrobisz coś źle, to siedzisz cicho, ponieważ czujesz, że sam masz coś na sumieniu. 
Ludzie nie kalkulują, tylko jeśli chodzi o pieniądze. We wszystkim, co robią, cały czas próbują kombinować. Dzieje się tak, ponieważ ich ciała i umysły nie odpadły. Dopiero jeśli ciało i umysł odpada, to ten biznes już więcej się nie liczy. 
Odpadnięcie ciała i umysłu oznacza niezmierzoność i nieograniczoność.

“Rób dobrze, porzuć zło”. Nie ma co do tego wątpliwości, ale czy jest jasne, co jest dobre a co złe? Dobro i zło idą ręka w ręke. 

 

Zazen wykracza poza dobro i zło. Nie jest moralną edukacją. Zazen ma miejsce, kiedy kończą się komunizm i kapitalizm.


27. Do Ciebie, który naiwnie zaczyna zastanawiać się nad swoim prawdziwym ja


Nie możesz czepiać się swojego ja. W chwili, kiedy porzucisz swoje ja, urzeczywistnisz ja, które jest jednym z wszechświatem.

 

Dokładnie to ja, którego nie wymyśliłem, jest tym, czym naprawdę jestem.

To ciało jest całym wszechświatem. Jeśli nie masz tego typu wiary w sobie, będziesz mieć jakiś słaby punkt, którego nie będziesz w stanie ukryć. Gdy tylko staniesz się zazdrosny albo kapryślny, to pokażesz to.

Jedynie zapomnij wszystko, co zebrałeś od momentu narodzin.

Kiedy kropla wody wpada do morza i kiedy pyłek kurzu osiada na ziemi, wtedy kropla jest morzem, a pyłek kurzu jest już ziemią. 

 

Wszystkie rzeczy są zawarte we mnie. Dlatego w moich działaniach, muszę także uważać na to, czego oczekują inni.

Ponieważ jesteśmy wdzięczni społeczeństwu, to kiedykolwiek używamy coś, myślimy o tych, którzy będą potrzebować tego po nas.


28. Do Ciebie, który uważa Buddyzm za najwspanialszą ideę w dziejach ludzkości


Religia nie jest ideą, jest praktyką.

Nie zagub się w rozmyślaniu o Dharmie Buddhy.

Uważaj, abyś nie podchodził do Dharmy Buddhy jak do jakiegoś zakonserwowanego produktu, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Twoje wyjaśnienia i opowiastki są głupie jak wszystko, co wychodzi z twoich ust. Wyraz twojej twarzy już pokazał, jaki naprawdę jesteś.

Możesz wyrazić rzeczywistość całowicie swobodnie za pomocą słów. Jednakże te słowa nie są rzeczywistością. 
Jeśli rzeczywistość byłaby w samych słowach, to za każdym razem, kiedy wypowiadalibyśmy słowo ogień, parzylibyśmy sobie język. Jeśli mówilibyśmy o winie, to bylibyśmy pijani. W rzeczywistości nie jest tak prosto. 

To, co nierealne, jest bezużyteczne bez względu na to, jak to nazywamy. Również bez względu na to, w jaki sposób używamy teorie, nie zrobimy za ich pomocą żadnego postępu. Słowa to nic więcej niż słowa.


29. Do Ciebie, który jest zadowolony, kiedy ktoś komplementuje głębię jego wiary


Wielu myli wiarę z rodzajem odurzenia. Ten rodzaj odurzenia jest podobny do zauroczenia i nie jest niczym więcej niż złudzeniem. Jednakże wiara oznacza coś zupełnie przeciwnego. Całkowite otrzeźwienie z jakiejkolwiek formy odurzenia.

 

Wiara oznacza bycie jasnym i czystym. Znaczy to bycie w spokoju. Jednak niektórzy są pomieszani co do tego. Kojarzą wiarę z rozwijaniem się i próbują z całych sił rozwinąć się. W końcu zdają sobie sprawę, że nie jest tak łatwo naprawdę się rozwinąć. Wtedy zaczynają zachowywać się tak, jakby się rozwinęli.

Każdy chce pójść do raju, ale czy ktokolwiek go widział? Jeśli myślisz, że widziałeś, to jesteś w błędzie.

Kiedy jakaś nowa grupa religijna zaczyna zbierać dużą liczbę wyznawców, nagle wszyscy myślą, że musi być w tym coś prawdziwego.

 

Liczba wyznawców nie określa jakości religii. Jeśli byłoby to tylko kwestią jak największej liczby, to czyż klub zwyczajnych ludzi nie ma najwięcej członków? Nie, to byłaby bakteria. Ich jest jeszcze więcej!

 

Czyż w ludzkim świecie nie nastąpił wysyp ogromnej liczby szalonych idei, pod nazwą "wiary", "oświecenia" i tym podobnych? 


30. Do Ciebie, który twierdzi, że Shobogenzo jest trudne do zrozumienia


Mistrz D!3;gen nie oczekuje od nas czegoś, co jest nieosiągalne dla ludzi. To po prostu kwestia stania się naturalnym, bez zbędnych myśli i dziwactw. Mówiąc ogólnie, buddyzm nie wymaga od nas czegoś specjalnego, jedynie tego, aby stać się naturalnym. Niektóre fragmenty sutr mogą się nam wydawać czymś szczególnym, na przykład: “Białe włosy pomiędzy jego brwiami oświetlają 3.000 światów”. Jest to jedynie literacki symbol samadhi, które jest królem wszystkich samadhi.

To, co jest fascynujące u mistrza D!3;gena, to jak widział on Dharmę Buddhy jako siebie, zamiast jedynie opowiadać bajki dla zwykłych ludzi. Mówi on na przykład o pojeździe pojedynczego Buddhy: Amidy, Siakjamuniego i nas samych, jako jednego Buddhy. Dla niego praktykowanie zazen samo w sobie jest rozpowszechnianiem Dharmy Buddhy, a nie budowanie świątyń czy pagód. Zazen mistrza D!3;gena to całkowicie przejrzyste zazen. Jest ono bezużyteczne dla zwykłych ludzi.
yle="font-style: italic;">Nie praktykuj Dharmy Buddhy dla siebie samego. Nie praktykuj po to, aby zyskać sławę. Nie praktykuj, aby mieć z tego jakiś zysk. Nie praktykuj, aby mieć duchowe doświadczenia. Praktykuj Dharmę Buddhy jedynie dla niej samej. [D!3;gen Zenji: Gakud!3;y!3;jinshû]
To jest jego Dharma Buddhy.

Mistrz D!3;gen “powrócił z pustymi rękoma”. [Eihei K!3;roku] Kiedy wrócił do Japonii nie obnosił się z jakimś oświeceniem, tak jak inni obnoszą się ze swoimi tatuażami. Historia jego powrotu z pustymi rękoma rozluźnia nasz uścisk dotyczący ideii typu osiągania oświecenia poprzez zazen.

Pewien chrześcijanin zapytał mnie kiedyś “Mój ksiądz powiedział, że nie ma drugiej takiej religii, która by nie rozpowszechniła tylu kłamst, co buddyzm. Czy to rzeczywiście prawda?” Odpowiedziałem “Trafiłeś tym w samo sedno mój przyjacielu!” Sutra Lotosu, jak też Sutra Kwiecistej Ozdoby i Sh!3;b!3;genz!3; to nic poza kłamstwami, jeśli nie są przełożone na praktykę. Bez zazen, buddyzm jest całkowitym kłamstwem. 


31. Do Ciebie, który twierdzi, że buddyzm nie ma nic wspólnego z nim samym


Kiedy mówisz o Buddzie, myślisz o czymś bardzo odległym, co nie ma nic wspólnego z tobą i dlatego kręcisz się w kółko.

Zwykli ludzie i Buddhowie mają tę samą formę. Przebudzenie i złudzenie ma tą samą formę.

Kiedy praktykujemy Dharmę Buddhy jesteśmy Buddhą. Jeszcze lepiej to ujmując, dokładnie dlatego, że jesteśmy Buddhą możemy praktykować Dharmę Buddhy.

Wierzysz, że buddyzm różni się od wszystkiego. Jednak zupełnie tak nie jest. Buddyzm to każda rzecz.  “Każda rzecz to moje dziecko”. W taki sposób Dharma Buddhy widzi świat.

Kiedy dorośli są tylko dorosłymi, dzieci nie dorośleją. Kiedy dziecko płacze, musisz płakać razem z nim. Dorośli muszą być dziećmi, dzieci muszą być dorosłymi.
Pomiędzy Buddhami i zwykłymi ludźmi, Dharmą Buddhy i społeczeństwem, oświeceniem i złudzeniem, wznoszeniem się i opadaniem, mądrością i współczuciem, pomiędzy tymi rzeczami musi być żywa wymiana. 


32. Do Ciebie, który twierdzi, że jego ciało, takie jakie jest, już jest Buddhą


Kiedy ty, nieoddzielony od Buddhy, włożysz działanie Buddhy w praktykę, jedynie wtedy jesteś Buddhą. Kiedy działasz jak głupiec, jesteś głupcem.

Buddha pojawia się jedynie w twoim sposobie podejścia do życia.

 

Ktoś kto wkłada działanie Buddhy w praktykę jest nazywany Buddhą.

Jakikolwiek buddha, którego wymyślili ludzie, nie jest Buddhą.

 

Kiedy mówimy, że Buddha jest nieograniczony, to oznacza, że jest poza ustaloną formą. Nie można ustalić jego rozmiarów.

 

Buddha jest bystry, pogodny i wolny od przywiązań. Jednakże, wielu ludzi dzisiaj uważa, że Buddha jest ponury i nieszczęśliwy.

 


33. Do Ciebie, który ma niespokojny umysł i próbuje z całych sił osiągnąć spokój umysłu


Dharma Buddhy jest niezmierzona i nieograniczona. Jak kiedykolwiek mogłaby być wciśnięta w twoje kategorie.

 

Brak ci spokoju umysłu, ponieważ biegasz za ideą totalnego spokoju umysłu. To jest na odwrót.

 

Bądź uważny na swój umysł w każdej chwili, bez względu na to, jak niespokojny może on być. Wielki spokój umysłu jest urzeczywistniony jedynie w praktyce pośród tego niespokojnego umysłu. Spokój pojawia się z wzajemnego oddziaływania pomiędzy spokojnym i niespokojnym umysłem. 

 

Spokój umysłu, który jest w całkowitym spokoju, byłby sztucznym produktem. Prawdziwy spokój umysłu istnieje jedynie w niespokojnym umyśle.

Kiedy brak zadowolenia jest w końcu zaakceptowany jako brak zadowolenia, króluje spokój umysłu. To umysł osoby, która dotychczas była głucha na krytykę, w końcu słucha, co inni mówią o jej błędach. To umysł osoby, która naga i błagająca o życie, nagle umiera w spokoju. To umysł osoby, która nagle zostawia żebraka, który ciągnie ją cały czas za rękaw, niezmordowanie podążającego wszędzie za nią. To umysł po ulewie, w której całkowicie została zmyta maska pobożności.

Jakże człowiek może kiedykolwiek mieć spokój umysłu? Najważniejsze jest to, co robisz z tym ludzkim życiem. Co robisz z tym śmierdzacym workiem mięsa, to jest sednem.


34. Do Ciebie, który szuka ostatecznej drogi życia, nauczanej w Zen


Praktyka oznacza zapytywanie z całego serca "co mogę zrobić na Drodze Buddhy tu i teraz?".

Nawet kiedy odstawiasz czarkę z herbatą, jest dużą różnicą, czy pozwalasz wyślizgnąć się jej z dłoni, czy też stawiasz ją uważnie.

Wszystko co robimy, powinniśmy wykonywać całkowicie. Jeśli nasz umysł jest nieuważny nawet przez chwilę, jesteśmy jak martwi.

Wszystko jest kwiestią właściwego napięcia mięśni i ścięgien. Musisz stać się osobą bez przerw. W tym celu nasze fizyczne ciało musi być zrównoważone, uporządkowane i mieć właściwe napięcie. 

Czego dotyczy Dharma Buddhy? To bycie pociąganym przez Buddhę we wszystkich aspektach codziennego życia.

Nie wystarczy trafić w cel raz. Zeszłoroczne doskonałe wyniki nic nie znaczą. Musisz trafić w dziesiątkę właśnie tu i teraz.

http://www.antaiji.dogen-zen.de/pol/kodo-sawaki-to-you.shtml

Czy buddyzm nawróci kulturę zachodnią?
 Oceń wpis
   

Czy buddyzm nawróci kulturę zachodnią?

13 stycznia 2009 | Radosław Kossakowski

Big Image

Piętnaście procent Francuzów wyraża zainteresowanie buddyzmem, a 2 miliony opisuje buddyzm jako religię, którą lubi najbardziej. Tymczasem z 600 tysięcy praktykujących tą religię we Francji, 100 tysięcy to tak zwani convert buddhists ("nawróceni"), reszta zaś należy do grupy cradle lub ethnic, czyli wszystkich tych, dla których buddyzm to przede wszystkim dziedzictwo kulturowe.

Buddyzm na Zachodzie (jako Zachód pojmuję nie-azjatycki obszar krajów zmodernizowanych i rozwiniętych) cechuje się właściwościami, które w dużym stopniu różnią się od tego, czym buddyzm był i jest w Azji. Czy buddyzm jest tylko modą w naszym kręgu kulturowym? Kolejną zachcianką znudzonych konsumentów, którzy wypróbowali już wszystkie możliwości oferowane przez rynek? Czy można być buddystą nie rezygnując z dotychczasowego stylu życia, kariery zawodowej, posiadania rodziny? Najwidoczniej można, skoro liczba buddystów w kulturze euroamerykańskiej rośnie. Jednocześnie nie widać, by w Londynie, Frankfurcie, czy Los Angeles powstawałyby klasztory buddyjskie w ogromnej ilości. Buddystów na Zachodzie przybywa, ale nie przybywa zachodnich mnichów.

Buddyzm dobrze wpisuje się w nastroje jakie panują w atmosferze "nowej duchowości", szczególnie w Europie Zachodniej. Jest to duchowość oparta nie na zewnętrznym autorytecie, lecz na osobistym wyborze. Religia w Europie Zachodniej, Kanadzie czy USA rządzi się podobnymi prawami, jak rynek ekonomiczny. Kościoły i wyzwania muszą "walczyć" o klienta, czego dowodem są kampanie reklamowe i billboardy z zachęcającymi hasłami. Nie wiele się w tym różnią od kampanii marketingowych producentów aut. Jeśli zatem ktoś wybiera buddyzm, to przede wszystkim jest to konsekwencja osobistej decyzji i stwierdzenia: "to najbardziej mi odpowiada", "to rozwiązanie uważam za najlepsze". Zgodnie z tak zwanymi teoriami ekonomicznymi w socjologii religii, najwięcej wyznawców gromadzą te religie, które mają do zaoferowania najlepszy "towar".

Należy zatem pamiętać, że buddyzm praktykowany na Zachodzie nie jest w większości przypadków taki sam, jak ten w Tybecie czy Tajlandii. Jest specyficzny, bo odmienna jest mentalność, którą nazwijmy tutaj "zachodnią". Buddyści na Zachodzie to przede wszystkim ludzie świeccy, budzący się rano na medytację, po niej jednak oddający się swym zwykłym zajęciom: pracy, opiece nad rodziną, nauce etc. Badacze ukuli nawet termin "weekendowi buddyści" na określenie osób, które w dni powszednie pracują, wychowują dzieci, a w sobotę i niedzielę jadą na kurs medytacyjny. Dla wielu jest to jedyna możliwość zachowania kompromisu: zachowania dotychczasowych aktywności z praktyką duchową. Fascynujący jest zatem kontekst kompatybilnej współpracy, jaką udaje się zawiązać między naukami Buddy a życiem np. wykształconego Niemca.

Buddyzm jest religią uniwersalną, to znaczy, jego idee "działają" pod każdą szerokością geograficzną. Zapewne w tym leży źródło jego popularności. Okazuje się zatem, że pod bogatą warstwą rytualną, którą znamy choćby z filmów dokumentalnych, albo fabularnych ("Siedem lat w Tybecie", "Kundun", "Mały Budda"), kryje się uniwersalny przekaz do wykorzystania dla każdego. Oparty na doświadczeniu i logicznej penetracji rzeczywistości staje się stosownym "narzędziem" duchowym dla ludzi, którzy nie są szczególnie obdarzeni są łaską wiary w byty metafizyczne (w buddyzmie nie ma osoby Stwórcy, Boga). Buddyzm wydaje się mistyczny jeżeli spojrzymy daleko na Wschód. Stroje, klasztory, instrumenty muzyczne, piękne tkaniny, wyjątkowy rodzaj sztuki religijnej, to wszystko zapiera dech w piersiach, pokazując jak bardzo zróżnicowane są światy globalnych religii. Na Zachodzie nie ma potrzeby przenoszenia tego "etnograficznego" bagażu związanego z tą tradycją. "Umundurowanie" niemieckiego czy amerykańskiego buddysty jest inne. Od poniedziałku do piątku garnitur, w weekendy dżinsy i koszulka polo.

Rosnąca popularność buddyzmu w naszej kulturze, jest bez wątpienia znakiem czasu. Wskaźnikiem bardziej uniwersalnych przemian. Być może bowiem mieszkańcy bogatych, rozwiniętych krajów zachodnich odczuwają znużenie dotychczasowym trybem życia. Być może kolejny samochód czy markowy ciuch nie są w stanie zagwarantować im "egzystencjonalnego" sensu (choć reklamy nieustannie nas o tym przekonują). Większość mieszkańców kultury zachodniej nie musi się martwić o dach nad głową, porządną opiekę medyczną, zdrowe produkty żywieniowe (choć kryzys gospodarczy komplikuje nieco tą idyllę). Może nadszedł czas na poszukiwanie innych wartości w życiu? Skierowanych w stronę religijną, duchową? Czas pokaże, czy tak jest. Z pewnością zjawisko o nazwie "buddyzm zachodni" jest na tyle fascynujące, że warto przyglądać się z bliska czym się charakteryzuje i kim są jego wyznawcy.
 

O autorze:
Radosław Kossakowski

Doktorant socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opublikował kilkanaście artykułów naukowych (m.in. "Studia Socjologicne", "Kultura i Społeczeństwo", "Przegląd Religioznawczy"). Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania buddyzmu w świecie Zachodu a także analizą kultury konsumpcyjnej. Chciałby w najbliższym czasie odwiedzić Daleki Wschód.
E-mail: radkoss@wp.pl

http://www.azja.wsb-nlu.edu.pl

Świątynia LingYin - czyli buddyzm zen w Chinach
 Oceń wpis
   

Świątynia LingYin - czyli buddyzm zen w Chinach - Szymczyk.foxnet.pl

Autor: Wojciech Szymczyk November 18 2008

Znalazł się i czas w Hanghzou na zwiedzenie buddyjskiej światyni (Lingyin lub Yunlin - znana jest pod dwiema nazwami). Obiekt podobno ciekawy, więc i tak sobie czas zaplanowaliśmy, żeby móc to miejsce odwiedzić.

Przyznam się szczerze, że jest to na pewno miejsce, gdzie można by się zrelaksować i wyciszyć. Problemem jest tylko (wiem, powtarzam się) liczba ludzi, jaka odwiedza to miejsce. Nie jestem niestety typem, który w środku zatłoczonego autobusu potrafi się kompletnie wyłączyć i medytować o sprawach nieziemskich - a tak częstokroć czuję się w trakcie zwiedzania w Państwie Środka. Jasne - można się przyzwyczaić.

Można też kombinować - np. zwiedzać w czasie posiłków. Plusem jest bez wątpienia to, że trudno się tutaj zgubić - zawsze się znajdzie ktoś, kto zna drogę (lub będzie udawał, że zna).

Tak czy inaczej - trzeba sobie radzić :-)

—–

Dotarliśmy przed południem po krótkiej, półgodzinnej, jeździe. Pogoda świetna - w moim rozumieniu (czyli około 18 stopni, bezdeszczowo, słonecznie) - dla Heleny trochę za zimno. Wszystkim się nie da dogodzić :-)

Zakup biletów odbył się w tempie ekspresowym, co było zaskoczeniem, zważywszy na tłumy ludzi dookoła. Na całe szczęście sporo grup, a w takim przypadku bilety kupuje tylko jedna osoba - przewodnik.

Potem jeszcze chwila szukania wejścia i jesteśmy. Hmm. No to trzeba się rozejrzeć, gdzie jesteśmy.

Wejście do światyni i niespodzianka. Okazało się, że bilety, które włąśnie zakupiliśmy upoważaniają tylko do zapoznania się z kompleksem leśno-parkowym. Za wstęp do światyni trzeba uiścić kolejną opłatę - co też robimy.

Po chwili już zmierzaliśmy do wejścia. Na przywitanie - zderzenie techniki z tradycją. Osobiście nie przepadam za takimi zestawami, ale może to kwestia gustu?

Kompleks świątynny jest spory. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć wszystko dokładnie, to pewnie i pół dnia można tutaj spędzić. Nie jestem specem od buddyzmu, więc nie będę pisał tutaj z miną znawcy, że wiem, co, jak i dlaczego. Nie wiem (ewentualnie - wiem, że nie wiem ;-) ).

Dlatego też - po prostu garść zdjęć i kilka podstawowych informacji.

Sama światynia, jak już wspomniałem, została wybudowana w IV wieku, a dokładniej rzecz biorąc w roku 326 roku za sprawą mnicha HuiLi (pochodził z Indii) i uchodzi za jedną z większych świątyń buddyzmu Zen w Chinach.

Statua siedzącego Buddy (Sakyamuni Budda) jest podobno największą taką statuą w Chinach - ma niemal 25 metrów wysokości (zdjęcie tego nie oddaje).

Całkiem sporo modlących się Chińczyków:

A oto i zwiedzający :-)

I na koniec:

Pierwsze zdjęcie - pochodzi z sali 500 mnichów. Jak można się domyślić w sali znajduje się 500 takich figur, każda z postaci patronuje czemuś innemu. Taki swoisty poczet świętych - jeśli można to do czegoś porównać.

http://szymczyk.foxnet.pl

Mnisi zen w Korei Południowej
 Oceń wpis
   

Mnisi zen w Korei Południowej

Komentarz do zdjęć wkrótce...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.goldenline.pl/grupa/zen-medytacja-w-zyciu-codziennym